Nieuws

Proat nich ower oezelf da doot wie wa ai vot bint!

AED in Driene

Vanuit de Buurtkring is het initiatief genomen om geld in te zamelen voor het plaatsen en onderhouden van AEDs in Driene. Daarnaast is ons doel zoveel mogelijk mensen in onze buurt op te leiden voor reanimatie en het bedienen van een AED.


Vrijwilligers gezocht

Werkgroep AED zoekt vrijwilligers!
U kunt zich aanmelden bij het secretariaat.
Ook niet-buurtkringers zijn uiteraard van harte welkom!