Leer reanimeren en een AED te bedienen. Meldt je nu aan voor een cursus!

AED in Driene

Vanuit de Buurtkring is het initiatief genomen om geld in te zamelen voor het plaatsen en onderhouden van AEDs in Driene. Daarnaast is ons doel zoveel mogelijk mensen in onze buurt op te leiden voor reanimatie en het bedienen van een AED.

Werkgroep AED

Zoals wellicht nog niet iedereen weet hebben we in het buitengebied Driene een zeer laag aantal AED vrijwilligers en openbare AED’s.
Een AED kan levensreddend werken maar dan moet er wel snel begonnen worden met reanimeren en de AED moet binnen 6 minuten aanwezig zijn.
Dit is nu in het buitengebied tussen Enschede, Hengelo en Lonneker zeker niet geval en hier moet iets aan gebeuren.

De buurtkring heeft daarom een aantal belangrijke speerpunten voor 2016 -2017 geformuleerd waaronder het AED project.
Afgelopen jaar is er na de informatie avond een werkgroep in het leven geroepen om dit project tot een succes te maken.

De werkgroep AED Driene heeft zich ten doel gesteld om:

  • geld te genereren om in Driene op door de werkgroep aangewezen locaties AED’s te plaatsen
  • de AED’s en kasten periodiek te controleren en te onderhouden, d.w.z. op tijd accu en elektroden vervangen en evt. problemen oplossen
  • bewoners in Driene en medewerkers van Driense bedrijven de mogelijkheid te bieden door middel van cursussen/trainingen te leren reanimeren en te leren een AED te bedienen.
  • jaarlijks herhalingscursussen reanimatie en AED aan te bieden
  • de opleidingskosten voor de cursisten zo laag mogelijk te houden
  • in Driene zoveel mogelijk mensen te verwerven die zich geheel vrijwillig willen aanmelden als lekenhulpverlener

Naast alle buurtkringleden zullen ook overige buurtbewoners / niet buurtkringleden worden benaderd,
aangezien zij ook kunnen mee profiteren van dit project.
Tevens willen we hiermee een zo groot mogelijk draagvlak creëren in onze buurt.

We hopen dat alle buurtkringleden en buurtbewoners zich verenigen en dit project steunen.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u deze sturen naar buurtkringdriene@online.nl.

Namens het bestuur Buurtkring Driene en de werkgroep AED

Mocht u naar aanleiding van dit bericht een donatie willen doen, dan kan dat op bankrekening nummer;
NL41RABO 0310 8234 98 t.n.v. Buurtkring Driene onder vermelding van; AED project Driene. Bij voorbaat dank.

 

Hoe werkt AED-Alert?

Wanneer u een hartstilstand constateert belt u zo spoedig mogelijk 1-1-2, wanneer geconstateerd wordt
dat het om reanimatie gaat, treedt het AED-Alert systeem in werking
De meldkamer voert de postcode in van de locatie waar het slachtoffer zich bevindt.
In een straal van 1000m rondom de postcode en huisnummer van de plaats van het slachtoffer
zoekt het systeem naar ingeschreven burgerhulpverleners

Het systeem stuurt nu een sms naar mensen die hulp kunnen en willen bieden in geval van nood. Het systeem kan twee soorten berichten uitsturen:

  • Een reanimatiebericht aan deelnemers om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimatie
  • Een defibrillatiebericht aan deelnemers om eerst een AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan en te starten met hulpverlening

Links: